Du er her: Forside | Priser | Vilkår

Vigtigt

One Mobile er lukket per d. 31. marts 2016.

Optankning kan ikke længere foretages. Optankninger fortaget inden d. 1 April vil kunne benyttes så længe gyldighedsperiode er aktiv.

For mere information, kontakt kundeservice på 33 46 01 40

Almindelige vilkaar
 

1. 1. Sådan fungerer det
Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS.

 

Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger.

 

Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din saldo.

 

Hver gang du ringer, sender SMS/MMS eller benytter WAP/GPRS, fratrækkes et beløb din saldo. Størrelsen af dette beløb afhænger af opkaldets længde og evt. tillæg for udenlandske opkald. Du skal have kr. 25 eller mere på din konto for at kunne sende og modtage MMS-beskeder samt benytte GPRS.


Når din saldo er 0 kr., kan du ikke længere foretage opkald m.v. - men du kan fortsat modtage opkald og SMS, og din telefonsvarer er stadigvæk aktiv. jf. punkt 3.

 

 

2. Det får du
Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) - døgnet rundt, hele ugen inkl. søn- og helligdage - anvendes til:

 • Opkald til numre på fastnettet
 • Opkald til mobilnumre
 • Opkald til telefonsvarer
 • Opkald fra Danmark til fastnet og mobil i hele verden
 • Afsendelse af SMS og MMS
 • Mobilt Internet i form af WAP (via GPRS eller over GSM)
 • Videokald via 3G
 • Modtage opkald fra indland og udland fra mobil- og fastnettelefoner

 

Taletid fra One Mobile kan ikke anvendes til:

 • Opkald i udlandet (kan tilmeldes særskilt)
 • Opkald til 900-numre
 • Udgående opkald når din saldo er 0 kr. - dog undtaget opkald til 112 og danske gratisnumre
 • Overtakserede SMS

 

Taletid fra One Mobile omfatter uden ekstra gebyrer:

 • A-nummer visning
 • Telefonsvarer
 • Viderestilling
 • Banke på/parkering

 

SMS-beskeder vil blive forsøgt afleveret/sendt i 3 dage, hvis modtagerens telefon er slukket eller lignende.

 


3. Gyldighedsperiode

Dit nummer er gyldigt i 240 dage (ca. 8 måneder) regnet fra det tidspunkt hvor der sidst er tanket op på kontoen. Med andre ord skal du tanke op mindst én gang hver 8. måned for at holde nummeret i live.
4 dage før nummeret udløber, vil du modtage en SMS med en advarsel herom.


Skulle dit nummer udløbe, kan du genaktivere det inden for 30 dage (ca. en måned) ved blot at tanke op som normalt.


Den saldo, der stod på nummeret da det udløb, kan genindsættes, når du igen har tanket op. Ønsker du dette, skal du kontakte Kundeservice. Bemærk at der modregnes et administrationsgebyr på 25 kr.


Er der gået mere end 30 dage, efter at nummeret er udløbet, kan det genåbnes mod et gebyr på kr. 49 kr.


Når der er gået 360 dage (ca. 12 måneder) fra sidste optankning, er det ikke længere muligt at genåbne nummeret.

 


4. Optankning - sådan indsætter du på din talekonto


Du kan tanke op døgnet rundt, alle dage inkl. søndag og helligdage, og det indbetalte beløb tillægges straks din saldo.

 

 

5. Saldooplysning
Du kan til enhver tid få oplyst din saldo ved at ringe til (+45) 50 40 30 20.
Som en ekstra service modtager du ved hvert opkald en advarsel, når din saldo er under 25 kr. 

 

6. Ændring af priser og vilkår
Vilkårs- og prisændringer varsles på www.onemobile.dk, i dagspressen og pr. SMS.

 

 

7. Tillægstjenester
International Roaming (udlandstelefoni - opkald fra/i udlandet)
Det er ikke muligt at benytte produktet i udlandet.

 


One Mobile mobilsvar
På telefonsvareren kan du gemme beskeder på op til 5 minutters varighed. Der kan ligge op til 40 beskeder på telefonsvareren, og beskederne bliver gemt i 72 timer (3 dage), fra beskeden er indtalt.8. Reklamationer
For at påberåbe sig, at leverancen ikke stemmer overens med det bestilte, eller hvis varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til One Mobile Kundeservice hurtigst muligt, efter fejlen er opdaget.

 

One Mobile har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden den lovbefalede reklamationsret udløber.


Såfremt en defekt/ødelagt startpakke skal returneres til One Mobile for ombytning, dækker One Mobile for fragten. Erstatning for det defekte/ødelagte produkt fremsendes fragtfrit til kunden fra One Mobile.

 

 

9. Fortrydelsesret
Der er ikke umiddelbart nogen returret på købte startpakker.
Læs mere om dine rettigheder på www.forbrug.dk.

 

 

10. Vilkår ved bestilling af nyt SIM-kort til eksisterende mobilnummer

Ønsker du at flytte dit mobilnummer til One Mobile, kan du kontakte kundeservice på kundeservice@onemobile.dk.

 


11. GSM gateway - videresalg af services og ydelser fra One Mobile
Det kræver særlig tilladelse fra ONE MOBILE, at oprette abonnementer med henblik på overdragelse, salg eller udlejning samt at videresælge services og ydelser, der knytter sig til ONE MOBILEs abonnementer. Ved overtrædelse heraf har ONE MOBILE ret til uden varsel at ophæve aftalen og/eller nægte kunden at tegne yderligere aftaler.

 


12. Kampagner
Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, kan taletiden ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos One Mobile.

 


13. Bortkomne SIM-kort
Hvis dit SIM-kort bortkommer, skal du straks meddele det til One Mobile. Ring til Kundeservice og oplys dit mobilnummer. Hvis tyveriet sker udenfor normal åbningstid skal du sende en mail til tyveri@OneMobile.dk. Sørg selv for at melde mobiltelefonen stjålet hos politiet. Husk at medbringe kvitteringen for din mobiltelefon til politiet.

 

 

14. Vilkår for anvendelse af indholdstakserede SMS/MMS tjenester

  • Aftalens omfang
   En indholdstakseret SMS/MMS tjeneste giver dig mulighed for at bestille varer og tjenesteydelser, som både kan leveres udenfor mobiltelefonen, eller til din mobiltelefon via SMS eller MMS. Betalingen sker via din taletidskonto.

  • Bestilling af tjenesterne
   Du bestiller en indholdstakseret tjeneste via Internettet eller ved at afsende en SMS-bestilling indeholdende betegnelsen/forkortelsen for den tjeneste, som ønskes leveret, til et firecifret telefonnummer. Disse oplysninger fremgår af annonceringen for tjenesten.
   Når den bestilte tjeneste er leveret til din mobiltelefon, trækkes betalingen herfor på din taletidskonto.
   Du kan ikke benytte indholdstakserede tjenester, hvis din saldo er under 25,-.

  • Returret, reklamationsret mv.
   Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med indholdet i en indholdstakseret tjeneste, kan du henvende dig til leverandøren af indholdet - se liste over indholdsudbydere.
   Er du ikke tilfreds med det svar du får fra indholdsudbyderen, har du mulighed for at klage til One Mobile.

  • Prisoplysninger
   Oplysninger om prisen for en indholdstakseret tjeneste vil fremgå af annonceringen for tjenesten. Udover prisen for den indholdstakserede tjeneste opkræver One Mobile almindelige takster for afsendelse af SMS/MMS. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som forefindes på www.onemobile.dk .
   Eventuelle tvister vedrørende takseringen af selve tjenesten afgøres som udgangspunkt mellem dig og udbyderen af tjenesten, jf. punkt 3 ovenfor.

  • Spærring
   Ønsker du på et senere tidspunkt at spærre for adgangen til at benytte indholdstakserede tjenester, skal du kontakte kundeservice. Du vil fortsat kunne sende almindelige SMS- og MMS beskeder.

 

  • Ændringer
   One Mobile er berettiget til at ændre disse vilkår med 30 dages varsel. Ændringer vil blive varslet på www.onemobile.dk og via e-mail til den e-mailadresse du har angivet ved registreringen, hvis du har accepteret at modtage informationer fra One Mobile.

  • Registrering og anvendelse af data
   Med henblik på levering af indholdstakserede SMS/MMS tjenester, overfører One Mobile oplysning om dit mobilnummer til leverandøren af tjenesten.

  • Hæftelse
   Du hæfter for betalingen af indholdstakserede tjenester, ligesom du hæfter for alt andet forbrug på dit SIM-kort, jf. dog hæftelsesreglerne i lov om visse betalingsmidler §§ 11 og 12.
   Du hæfter dog ikke for betalingen af varer eller tjenesteydelser leveret udenfor mobiltelefonen ved misbrug/tyveri af SIM-kortet, medmindre misbruget skyldes din egen forsætlige eller svigagtige adfærd.

 
15. Vilkår for Bonus SMS
Har du modtaget BONUS SMS´er fra One Mobile kan disse kun afsendes til og fra Danmark. Det er ydermere ikke muligt at anvende BONUS SMS´er, hvis der ikke er penge på taletidskonto'en. BONUS SMS´erne kan desuden ikke benyttes som indholdstakserede SMS.